close
تبلیغات در اینترنت
آقای وکیل شیراز - 4

خسارتهاي معنوي ناشي ازبرهم زدن نامزدي


برخي ازحقوقدانان#خسارتهاي_معنوي_ناشي_ازبرهم_زدن_نامزدي را بر دو قسم مي دانند.
1. لطمه هاي عاطفي و تاثرات روحي و رواني،
2. هتك حرمت اجتماعي و خدشه وارد شده به موقعيت نامزد ديگر كه امكان خواستگاري ديگران را از او دشوار مي سازد.  با وجود اينكه قانون مدني در خصوص خسارت معنوي ناشي ازبرهم زدن نامزدي سكوت كرده با توجه به اصل171 قانون اساسي وقانون مسئوليت مدني مصوب1339 كه به صراحت خسارت معنوي را به رسميت شناخته است مي توان به زيان ديده حق داد كه علاوه بر مطالبه خسارتهاي مادي ، خواهان جبران خسارتها ي معنوي ناشي از اين قضيه نيز باشد. البته نبايد از نظر دور داشت كه جواز مطالبه خسارت معنوي تنها در فرض برهم زدن بدون عذرموجه نامزدي ويا تقصير يكي ازنامزدها ممكن خواهد بود. نبايد ازنظردورداشت كه امتناع از وصلت چنانچه به واسطه بي قيدي و بدون عذر موجه باشد موجب اضرار به ديگري و از مصاديق سوءاستفاده از حق است. چنان كه اصل چهلم قانون اساسي مقرر مي دارد : « هيچ كس نمي تواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» بنابراين سوءاستفاده از حق چنانچه موجب ايراد زيان معنوي يا مادي شود جبران آن ضروري است. اين اصل منطبق با قاعده فقهي «لاضرر ولاضرار في الاسلام » مي باشد. چنانچه به موجب 
ماده 1 مسئوليت مدني نيز «هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان، سلامتي، مال، آزادي، حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده لطمه وارد كند كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.»
بنابراين طرف زيان ديده، بويژه دختر و خانواده او كه به لحاظ عاطفي و روحي آسيب فراواني از به هم خوردن وصلت خواهند ديد، مي تواند ضمن تقديم دادخواست به مرجع قضائي مربوطه، در مقام مطالبه خسارات وارده (مادي و معنوي) ناشي ا زبر هم خوردن نامزدي مزبور نمايند و به استناد قاعده غرور و تسبيب وبه موجب مستندات شرعي و قانوني، در مقام استيفاي حق خويش بر آيند.


ازدواج با تبعه خارجی


مجازات برای زوج خارجی
مقنن در ماده 17 قانون راجع به ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را به‌طور خاص مقرر می‌دارد ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوصی است که دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین کند.  مرد خارجي كه بدون اجازه مذكور با زن ايراني ازدواج كند به حبس تاديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. اين ماده بر اساس بند 1 ماده 58 قانون حمايت خانواده اخير (لاحق) نسخ شد كه البته نسبت به جنبه حقوقي و تكليفي آن در لزوم اخذ مجوز از دولت ايران براي ازدواج با زن ايراني بخش جزايي آن را كه مويد محكوميت متخلف به حبس يك تا سه ساله بود، از ميان برداشته است.  اما ماده 51 قانون حمايت از خانواده آن مقرر داشته است: هر فرد خارجي كه بدون اجازه مذكور در ماده 1060 قانون مدني و يا برخلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس محكوم مي‌شود.  با اين اوصاف ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته می‌شود و مستحق مجازات مقرر در قانون خواهد بود.  سوال: اگر به هر علتي ازدواج تبعه بيگانه با زن ايراني رخ دهد و حاصل آن تولد فرزند يا فرزنداني باشد، تكليف اين فرزندان چه خواهد بود، آيا فرزندان به تبع مادر ايراني خود ايراني محسوب مي‌شوند يا به تبع نسب پدر منسوب به پدر و تبعه كشور مطبوع پدرشان هستند؟
 اتباع هر كشور از امتيازات تحصيل و اشتغال رايگان بهره‌مند هستند ولي اتباع غير (بيگانگان) از چنين امتيازاتي بهره‌مند نبوده و فقط با اخذ مجوز مختص و محدود و با پرداخت هزينه‌هاي متعلق به آن طبق قانون مي‌توانند از اين مزاياي بهره‌مند شوند چون منابع و دارايي و درآمدهاي هر كشور مختص اتباع آن كشور است كه به عنوان مالكان از آن بهره‌مند شوند و اتباع ساير كشورها بايد هزينه‌هاي مربوط به خدمات مذكور را بپردازند.  قانونگذار با محور قرار دادن شرايط مطرح در بندهاي 4، 5 ماده 976 قانون مدني سعي كرده ماده واحده اخيرالتصويب فرزندان متولد از زنان ايراني و از پدران خارجي ساكن متولد در ايران با شرايط آسان‌تری بتوانند تابعيت ايران را به‌دست آورند؛ ولي پدران آنها نمي‌توانند از اين امتياز بهره‌مند شوند.


ترساندن دیگران


ماده 499 هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سربزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده 501 هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او میگردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میشود.

ماده 506 تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده 529 در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.


مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران


مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 /9 / 1373 ، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 14 / 11 / 1380 ، تأسیس گردید و همچنین مرکز دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است

نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران
در مواردی که طرفین قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند، می‌توانند از متن ذیل که به عنوان نمونه شرط داوری تهیه شده، استفاده نمایند:
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.


شرکت


بدون تردید در دنیای امروزی بخش عظیمی از مشارکتهای اقتصادی، در غالب شرکتهای تجاری می باشند.
اما شرکتها انواع گوناگونی دارد یعنی علاوه بر عناوینی همچون شرکت سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی و... که در قانون تجارت احصاء شده، شرکتهایی وجود دارد که با قوانینی خاص  فعالیت دارند که اینگونه شرکتها جز در پاره ای ازمقرارت سنتی از قانون تجارت پیروی نمی کنند؛ مانند شرکتهای دولتی که تابع قانون واساسنامه خود هستند و چنانچه مواردی در اساسنامه اشان پیش بینی نشده باشد، از لایحه قانونی قانون تجارت مصوب 1347 تبعیت می کنند.

اگر فردی به عنوان شخص حقیقی به فعالیت تجاری بپردازد، به صورت انفرادی درمقابل اشخاص ثالث ، مسئولیت نا محدود دارد یعنی چنانچه  بدهکار شود کل داراییش اعم از سرمایه و اموال خصوصی و ... او وثیقه پرداخت دیون به طلبکارانش می شود. این در حالی است که شرکت های تجاری ثبت شده دارای شخصیت مستقل از سهام داران بوده و مسئولیت شرکت غالبا" موجب مسئولیت شرکا نمی باشد.


ضامن


ضامن شدن برای دیگری تا بتواند وام بگیرد از جمله اموری است که مسئولیت سنگینی دارد و بسیاری از پرونده های قضایی به این امر اختصاص یافته اما این دلیل می شود که ما ضامن نشویم و در یک امر خیر مشارکت نکنیم؟ 
مسلما خیر؛
پس بهتر است قوانین مربوط به ضمانت را بدانیم تا آگاهانه وارد این عرصه شویم و مشکلاتمان به حد اقل کاهش یابد.
در جامعه ی امروز ضامن بسیار کمیاب شده است زیرا مدیون اصلی ناپدید شده و در اینصورت ضامن می ماند و بار سنگین بدهی بدهکار اما پس از اتفاق افتادن این نتیجه ناگوار برای ضامن ، بسیاری براین باورند که هیچ کاری نمی توان کرد جز پرداخت اقساط بدهکار در سر موعد اما به هیچ وجه ینطور نیست. ماده 709 قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند. البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند. به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.


بیوگرافی دکتر عباس کریمی


دکتر عباس کریمی

طراح و مدیر پژوهشی پروژه نرم افزار هوشمند قوانین و مقررات ایران

رئيس و استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

 الف) تحصيلات:

1. 1380 ـ 1378: فوق دكتري تحقيقات حقوقي habilitation (توانايي سرپرستي تحقيقات حقوقي).

2. 1376 ـ 1374: انجام تحقيقات در چارچوب دکتري دوم در دانشگاه پاريس 5 ( سوربن ـ رنه دکارت) در زمينه قراردادهاي انتقال تکنولوژي.

3. 1374 ـ 1371: دکتري حقوق تعهدات در دانشگاه استراسبورگ فرانسه و اخذ دکتري با بالاترين درجه در سال 1374 (tres honorable avec les felicitations du jury)

4. 1371 ـ 1370: کارشناسي ارشد (D.E.A) حقوق خصوصي در دانشگاه استراسبورگ با گرايش حقوق خانواده

5. 1370 ـ 1369: دوره زبان فرانسه و اخذ دو مدرک از دانشگاه علوم انساني استراسبورگ فرانسه

6. 1367 ـ 1365: کارشناسي ارشد حقوق از دانشگاه شهيد بهشتي با گرايش حقوق قراردادها

7. 1366 ـ 1364: دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکز

8. 1365 ـ 1362: کارشناسي در رشته حقوق قضائي دانشگاه تهران

9. 1368 ـ 1363: شرکت در دروس خارج فقه و اصول

10. 1363 ـ 1361: ادامه تحصيلات حوزوي دوره سطح در مدارس علميه قم

11. 1362 ـ 1361: دوره‌هاي فلسفه و اقتصاد اسلامي در مؤسسه در راه حق.

12. 1361 ـ 1358: تحصيل علوم اسلامي در حوزه علميه يزد.

13. 1361 ـ 1358: انجام دوره چهار ساله دبيرستان در يزد با جهش تحصيلي.

 

ب) برخي تحقيقات و تأليفات:

 


فهرست مصادیق محتوای مجرمانه


 

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي

 

 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

 

1. اشاعه فحشاء و منكرات. ( بند2 ماده6 قانون مطبوعات ) 
2. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی . ( بند ب ماده 15 قانون جرائم رایانه ای و ماده 639  قانون مجازات اسلامی )   
3. انتشار ، توزیع و معامله محتواي خلاف عفت عمومی. مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرائم رایانه ای ) 
4. تحريك ، تشويق ، ترغيب ، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای ) 
5. استفاده ابزاري از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاوير و محتوا ، تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. ( بند 10 ماده6 قانون مطبوعات ) 

 

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

 

1. محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ( بند1ماده6 قانون مطبوعات )
2. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 513 قانون مجازات اسلامی )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  قانون مجازات اسلامی )
4. تبليغ به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات ) 
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه هاي داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات )
6. اهانت به امام خميني ( ره ) و تحريف آثار ايشان ( ماده 514  قانون مجازات اسلامی )
7. اهانت به مقام معظم رهبري ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقليد ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات ) 

 

 


ابنکوترمز


#اینکو‌ترمز
 به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالا، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. 
اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولأ با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکو‌ترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللیInternational Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است.


مراقب باشید


مراقب کارچاق کن ها و واسطه ها باشید. در اطراف مراجع قضایی معمولاً افرادی در حال پرسه زدن هستند که وعده های آنها ممکن است برای شما وسوسه انگیز باشد. به هیچ وجه به جملاتی مانند: «من با فلان … ارتباط دارم» یا «دو سه روزه حکم را به نفعتان میگیرم» و … اعتماد نکنید. اطمینان داشته باشید کسیکه برای حل یک مساله قضایی قول ارتباط و نتیجه مثبت میدهد، وکیل یا مشاور حقوقی نیست. چراکه طول مدت رسیدگی به پرونده و نتیجه آن در دست وکیل نیست، بلکه این امور تحت اختیار مرجع قضایی است.
ـ به جای تمرکز و دقت بر روی سن و جنسیت وکیل، در مورد توانائی های او در انجام موضوع پرونده تمرکز کنید. اینکه گاهی میشنوید وکلای سالخورده باتجربه تر هستند یا وکلای جوان پیگیرتر از مسن ها هستند و یا اینکه خانم ها دلسوزتر از آقایان هستند یا آقایان شجاعت بیشتری در مواجهه با محاکم دارند، همه و همه نسبی است و عکس همه آنها نیز صادق است. پس بهتر است به جای تمرکز بر روی این موارد بر روی خصوصیاتی همچون حسن شهرت ، امانتداری و توانائی های علمی وکیل در حل مشکل تان، تمرکز کنید.
ـ لازم است بدانید کسیکه عنوان وکیل یا مشاور حقوقی را احراز نموده، فردی است که حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا سایر رشته های مرتبط میباشد. داشتن این مقدار از تحصیلات، حداقل مدرک لازم برای ورود به مشاغل سختی همچون قضاوت، وکالت، و سردفتری اسناد رسمی است. قضات، وکلا و سردفتران پس از موفقیت در آزمونهای متعدد کتبی و شفاهی، برای اخذ پروانه مربوطه، دوره اختبار را نیز طی می کنند.


احکام تغيير جنسيت از ديدگاه حضرت آيت الله العظمی خامنه ای


خبرگزاری فارس: تغيير جنسيت يکی از مباحث چالش برانگيز عصر امروز در حوزه پزشکی است که احکام شرعی آن از حضرت آيت الله العظمی خامنه ای استفتاء شد. به گزارش خبرگزاری فارس٬ دانشگاه علوم پزشکی تهران پاسخ های استفتا از حضرت آیت الله العظمی خامنه را درباره تغيير جنسيت منتشر کرد که به شرح ذیل است:

برخی افراد در ظاهر مذکر هستند٬ ولی از جهات روحی و روانی ویژگیهای جنس مونت را دارند و تمایلات جنسی زنان در آنان به طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغيير جنسيت نکنند به فساد میافتند. آیا معالجه آنان از طریق انجام عمل جراحی جایز است؟

عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعيت جنسی آنان اشکال ندارد٬ به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتب مفسدهای نباشد. 2­ انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به زن یا مرد چه حکمی دارد؟ ج: این کار فینفسه اشکال ندارد٬ ولی واجب است از مقدمات حرام پرهيز شود. جواز تغيير جنسيت

آیا تغيير جنسيت جایز است یا خير؟

این کار فی نفسه اشکال ندارد٬ ولی واجب است از مقدمات حرام پرهيز شود.

تغيير جنسيت افراد دو جنسی:

آیا تغيير جنسيت برای دوجنسیها و اشخاص خنثی که تغيير جنسيت در عمل برای آنان ممکن است تا آنها را به یکی از دو جنس ملحق کنند٬ و همچنين زنان و مردانی که آثار مرد یا زن بودن به روشنی در آنها دیده میشود و لکن در خود بعضی از آثار جنس مخالف و از جمله حرکات و رفتار و سکنات جنس مخالف را مشاهده میکنند٬ جایز است یا نه؟ و آیا تنقيص جنسيت حایز است یا نه؟ لطفا جواب را مشروحا بيان فرمایيد.

عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعيت جنسی آنان اشکال ندارد٬ به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتب مفسدهای نباشد.

تغيير ژنتيکی جنين انسان:

آیا تغيير ژنتيکی جنين انسان به منظور اصلاح نژاد و ایجاد اوصاف دلخواه در آن مانند انتخاب رنگ پوست٬ افزایش ضریب هوشی و غيره٬ جایز است؟

اگر مستلزم مفسده ای نباشد٬ فی نفسه منعی ندارد.

تعيين جنسيت جنين با رژیم غذایی:

آیا تعيين جنسيت جنين به کمک رژیم غذایی جایز است؟ و آیا این عمل دخالت در٬ طبيعت و خواست الهی محسوب نمیشود.

فی نفسه اشکال ندارد.


وزارت بهداشت یک عذرخواهی به مردم بدهکار است

.:عضو حقوقدان شورای شهر تهران: 8-152

وزارت بهداشت یک عذرخواهی به مردم بدهکار است

علی صابری با توجه به حضور وزیر بهداشت در جلسه شورا اظهار کرد: مسوولان وزارت بهداشت به دلیل اقدامات‌شان در سال‌های 83 تا 85 یک عذرخواهی به مردم بدهکار هستند و امیدوارم وزیر بهداشت در این خصوص از مردم عذرخواهی کند.

 

به گزارش مرکز ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ علی صابری در واکنش به سخنان وزیر بهداشت در صحن علنی شورا با اشاره به پرونده خون‌های آلوده گفت: بررسی پرونده خون‌های آلوده در دستگاه قضایی و وزارت بهداشت به بیراهه رفته است و از آنجایی که بحث رسیدگی به خون‌های آلوده شخصی شده، از وزیر بهداشت درخواست دارم که شخصا جلسه‌ای مقرر کرده تا بتوانم به عنوان وکیل پرونده خون‌های آلوده در این خصوص با وی صحبت کنم.

 

صابری تاکید کرد: موضوع این پرونده باید به صورت تعاملی حل شود نه تقابلی.

 

وی با بیان اینکه دوستانی در وزارت بهداشت درخصوص پرونده خون‌های آلوده ذهنیت دارند و کار را خوب پیش نمی‌برند گفت: هنگامی که رییس جمهور بابت تاخیر 10 دقیقه‌ای در برنامه تلویزیونی از مردم عذرخواهی کرد، این موضوع را به فال نیک گرفته و برهمین اساس اعلام می‌کنم که مسوولان وزارت بهداشت به دلیل اقدامات‌شان در سال‌های 83 تا 85 یک عذرخواهی به مردم بدهکار هستند و امیدوارم وزیر بهداشت در این خصوص از مردم عذرخواهی کند.

 


شرایط و حداکثر مدت دریافت بیمه بیکاری


بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت :
الف - بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بيمه را داشته باشد.
ب - بيمه شده مكلف است ظرف (30) روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيات حل اختلاف تا سه ماه امكان پذير خواهد بود.
ج - بيمه شده بيكار مكلف است در دوره هاي كارآموزي و سوادآموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي و يا ساير واحدهاي ذيربط با تاييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود شركت نموده و هر دو ماه يك بار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تامين اجتماعي تسليم نمايد.
كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده مي شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد مابه التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.
مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جز سوابق پرداخت حق بيمه ، بيمه شده از نظر بازنشستگي ، ازكارافتادگي و فوت محسوب خواهد شد.
 مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري و ميزان آن به شرح زير است :
الف - جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري اعم از دوره اجراي آزمايشي و يا دائمي آن براي مجردين حداكثر(36) ماه و براي متاهلين يا متكلفين حداكثر (50) ماه بر اساس سابقه كلي پرداخت حق بيمه و به شرح جدول ذيل مي باشد:
سابقه پرداخت حق بيمه حداكثر مدت استفاده از مقرري  جمعا با احتساب دوره هاي قبلي
---------------------------------------------------------------
براي مجردين براي متاهلين يا متكفلين
---------------------------------------------------------------
از(6) ماه لغايت (24) ماه: (6) ماه - (12) ماه
از (25) ماه لغايت (120) ماه: (12) ماه -  (18) ماه
از (121) ماه لغايت (180) ماه: (18) ماه - (26) ماه
از (181) ماه لغايت (240) ماه: (26) ماه - (36) ماه
از (241) ماه به بالا: (36) ماه - (50) ماه
---------------------------------------------------------------
افراد مسن مشمول اين قانون كه داراي 55 سال سن و بيشتر مي باشند مادامي كه مشغول به كار نشده اند مي توانند تا رسيدن به سن
بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.
ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل (55%) متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده مي باشد. به مقرري افراد متاهل يا
متكفل ، تا حداكثر (4) نفر از افراد تحت تكفل به ازا هر يك از آنها به ميزان (10%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دريافتي مقرري بگير نبايد از حداقل دستمزد، كمتر و از (80%) متوسط مزد يا حقوق وي بيشتر باشد.
ج - مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است .
متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين (90) روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار، و در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي كنند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين (90) روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر (90) در صورتي كه بيمه شده كارمزد، ظرف (3) ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ايام بيكاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.


12 شرط برای تقاضای طلاق از جانب زن


دفترچه‌هاي ازدواج كه در دفاتر ازدواج ثبت مي‌شوند داراي بند‌هايي هستند كه در صورت امضاء از سوي شوهر، زن اين اختيار را خواهد داشت كه پس از حصول اين شرايط راسا در دادگاه‌هاي خانواده حاضر شده و تقاضاي طلاق نمايد.

 در بند «الف» اين عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج شرط كرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبود، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.

 در بند «ب» آن نيز ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير مي‌دهد كه زن در صورت تحقق شرايطي، از ناحيه مرد وكيل است خودش شخصاً يا با انتخاب فرد ديگري به عنوان وكيل به دادگاه مراجعه كند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق كند.

 شروط ضمن عقد نكاح شامل 12 شرط است كه به آن شروط دوازده گانه عقد نكاح مي‌گويند. اين شروط عبارتند از:

1- زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور طلاق كند، در صورت خودداري شوهر از دادن خرجي زن و انجام ساير حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.

 2- دومين شرط ذكر شده در عقدنامه كه به زن اجازه طلاق مي‌دهد، بدرفتاري زوج است به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل كند.

 3- سومين شرطي كه با وجود آن زن اختيار طلاق دارد، بيماريخطرناك غير قابل درمان مرد است در حدي كه سلامت زن را به خطر اندازد.

 4- شرط چهارم ديوانه بودن مرد است در زماني كه امكان فسخ وجود ندارد.

 5- پنجمين شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به كاري است كه به حيثيت و آبروي زن و مصالح خانوادگي او لطمه بزند در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.

 6- محكوميت شوهر به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر، يا به جزاي نقدي كه بر اثر ناتواني از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 5 سال بازداشت يا بيشتر شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد نيز يكي ديگر از شروط ضمن عقد نكاح است كه به زن امكان مطلقه شدن را مي‌دهد.

 7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار كند مانند اعتيادي كه منجر به بيكاري مرد، فروش اثاثيه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمي و روحي زن و فرزند شود.

 8- هشتمين شرطي است كه به استناد آن زن حق طلاق مي‌يابد. چنانچه زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند يا اينكه 6 ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت كند، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت كند.

 9- از جمله مواردي كه دادگاه تقاضاي زن را براي طلاق مي‌پذيرد و در عقدنامه نيز ذكر شده، محكوميت قطعي زوج بر اثر ارتكاب به جرم و اجراي هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير است كه مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي زن باشد تشخيص اين امر نيز با توجه به وضع و موقيعت زن و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

10- دهمين شرط از شروط دوازده گانه عقد نكاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگي مشترك به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر است كه در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.

 11- همچنين چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود نيز دادگاه حكم طلاق را صادر مي‌كند.

 12- آخرين شرطي كه زوج در عقدنامه آن را امضا مي كند و اختيار طلاق را به همسرش مي‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است كه در صورت وقوع اين مورد، زن حق طلاق را از مرد مي‌گيرد.


قوانین درباره رشوه چه مي‌گويند؟


طبق ماده 591 قانون مجازات، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده؛ تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌شود.
 
 
 
در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین‌بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می‌شود، رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم و قابل مجازات هستند.

رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومی‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیات حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران می‌شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.

قیمت دیه برای سال ۱۳۹۴ اعلام شد


 

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، ۱۶۵ میلیون تومان تعیین شده است

بر این اساس دیه کامله در موارد قتل اعم از عمد و غیر عمد (سوانح رانندگی و غیره) در ماه های حرام معادل ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

مرکز تخصصی پیگیری پرونده های حقوقی - کیفری - داوری و تنظیم انواع قراردادهای تجاری و مدنی - تنظیم لایحه دفاعیه - وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در شیراز تلفن: 32302629 فکس:32350997 دفتر مرکزی: چهارراه پارامونت(۱۵خرداد)، مجتمع تجاری اداری خلیج فارس، طبقه اول اداری، واحد ۵ - دفتر وکالت محمدهادی معماری محمدهادی معماری: ۰۹۱۲۰۱۸۱۶۷۸
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به آقای وکیل شیراز است. || طراح قالب avazak.ir